Drama production
(Professor Jung)
 
 
Tin tức báo chí Giải thưởng đối tượng tuyển dụng tỉnh...       Bộ lao động công nhận là "trường phát triển chức năng lập...      [Chương trình phát thanh kênh truyền hình KBS]Salon CO-OP, liên khoa thiết kế làm đẹp
giáo dục mầm non
Đào tạo kết hợp thực tế và lý thuyết các giáo viên trên cơ sở giáo dục nhân tính các giáo viên mầm non...
Khoa người mẫu
Là khoa hình thành nên những giấc mơ trở thành người mẫu cùng với việc tham gia hoạt động ...